Obnova Knorova statku

Areál je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 44389/1-1697.

  • 1 minuta čtení
1629121_venkovská usedlost v Dolních Chabrech

V říjnu  letošního roku byla dokončena obnova střechy - krovu a krytiny - venkovské usedlosti Knorova statku č.p. 15, Dolní náměstí 11, v Dolních Chabrech. Jedná se o areál barokního statku z  2. poloviny 18. století sestávající z obytné budovy, špýcharu a stodoly uzavírající hospodářský dvůr. Budova špýcharu a obytná budova mají shodné tvarosloví, vykrajované štíty se štukovým dekorem a kapkovitými dekoračními okénky. Obytná budova se do dvora otevírá arkádami se segmentovými oblouky, v patře s kamenným vykrajovaným zábradlím. Na východní straně obytné budovy je klasicistní křídlo, které bylo novodobě nastaveno o patro. V 90. letech 20. století byl areál rekonstruován a obytná budova a špýchar byly upravovány pro funkci bydlení. V příštím roce by měla následovat výměna výplní otvorů. Dojde především k obnově zazděného okna na podkladě sond v přízemí obytné budovy a nahrazení stávajících trojdílných oken v novodobém přístavku novými šestitabulkovými okny. Postupnými úpravami dochází k výrazovému scelení areálu.

Práce byly provedeny s finanční podporou hlavního města Prahy. 

18. listopadu 2013
18. listopadu 2013