Obnova maleb v interiéru kostela sv. Remigia v Čakovicích

k.ú. Čakovice, pozemek parc.č. 1, Náměstí 25. března, Praha 9, nemovitá kulturní památka č.Ú.s. 40816/1-1701

  • 1 minuta čtení
  • 5 fotografií
kostel sv. Remigia

Popis objektu
Novorománský kostel svatého Remigia byl postaven v letech 1878 – 1881 podle plánu stavitele Karla Scheinera na místě starší stavby, tvoří architektonickou a urbanistickou dominantu Čakovi a je jediným kostelem tohoto zasvěcení v Čechách. Křestní kaple byla podle návrhu architekta Kamila Hilberta ke kostelu přistavěna v roce 1904.
Malbu kostela navrhl Karel Ladislav Klusáček. Téměř celá plocha kostela (zdi, klenby včetně žebroví) je vyzdobena bohatě dekorativní nástěnnou malbou, která nese figurální a dekorativní prvky. Již dříve opravovaná malba je provedena technikou secco.
Předběžný restaurátorský průzkum popsal stav maleb před jejich restaurováním. Statické poruchy a dlouhodobé zatékání vody měly velmi neblahý vliv na degradaci omítkových vrstev a samotné dekorativní malby. Plocha klenby i zdí je narušena prasklinami, v jejichž blízkosti je malba i s omítkovými vrstvami uvolněná a místy odpadlá.


Zajištění prasklin a restaurování maleb
Statické zajištění prasklin,  zamezení  zatékání  vody do interiéru a restaurování nástěnných maleb bylo provedeno na základě závazného stanoviska MHMP OPP. Součástí restaurátorských prací bylo také zpevnění barevné vrstvy, lokální injektáže v uvolněných omítkových vrstvách a injektáže barevné vrstvy, odsolovaní zábaly postižených ploch, zatmelení rušivých prasklin, retušování i zpevňující fixáž. Práce byly provedeny v souladu s uvedeným závazným stanoviskem. Na restaurování maleb byl poskytnut grant MHMP OPP (v roce 2012, 2013, 2014 a 2015).

 

Fotogalerie

30. září 2014
30. září 2014