Obnova strážního domku Buštěhradské dráhy

nemovitost č.p. 74, k.ú. Bubeneč, Královská obora, Praha 7

  • 1 minuta čtení
  • 3 fotografie
x2018_10_31

Popis úprav:

V roce 2018 byl otevřen obnovený strážní domek buštěhradské dráhy. Nemovitost č.p. 74, k.ú. Bubeneč, Královská obora, Praha 7, je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. ÚSKP 101434 (strážní domek), 40595/1-1560 (letohrádek Královský, Stromovka). Strážní domek bývalé Buštěhradské dráhy byl postaven kolem poloviny 19. století, pravděpodobně roku 1868. Jde o zajímavou drobnou architekturu čistých forem s intaktně zachovanými fasádami z kamenného a cihlového režného zdiva s dekorativně zpracovaným hrázděním, balkónem a dalšími prvky. Domek je součástí někdejší Buštěhradské dráhy, jedné z nejstarších železničních tratí na našem území.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce, ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové. Provedená obnova přispěla k možnosti lepšího kulturního a rekreačního využití strážního domku, v zadní části u zahradního domku vzniklo dětské hřiště. Došlo také k estetickému zhodnocení této části Stromovky.

Fotogalerie

31. října 2018
31. října 2018