Obnovení vzhledu domu v Tyršově ulici na Novém Městě

Adresa: č. p. 1838, k. ú. Nové Město, Tyršova 14, Praha 2

  • 1 minuta čtení
  • 5 fotografií
Tyršova 14

Popis objektu:
Řadový pětipodlažní činžovní dům s historizující uliční fasádou byl postaven na přelomu 19. a 20. století. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí, v autentické podobě uliční fasády a v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury tradiční blokové zástavby Nového Města. Dům se nachází v Pražské památkové rezervaci a předmětem ochrany je v tomto případě charakter, architektura objektu, jeho exteriér a řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byly provedeny udržovací práce, tj.  oprava a nátěr uliční fasády, obnova dřevěných špaletových okenních a balkónových výplní dle dochovaných výplní z doby výstavby objektu a repase historických vstupních dveří. Provedené práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu domu a napomohly k  estetickému zhodnocení nejen daného objektu, ale i dotčeného uličního interiéru.  

 

Fotogalerie

Fotogalerie 2

5. listopadu 2014
5. listopadu 2014