Open House Praha - areál tzv. francouzských škol v Dejvicích

  • 2 minuty čtení
  • 4 fotografie
x2018_10_19_3

Završením projektu Architektura první republiky v Praze bude otevření funkcionalistického areálu tzv. francouzských škol v Dejvicích

Organizace Open House Praha otevře v neděli 25. listopadu 2018 na celý den pro veřejnost zdarma unikátní funkcionalistický areál tzv. francouzských škol v Dejvicích, kde dnes sídlí Základní škola a Mateřská škola Bílá. Teprve sedmadvacetiletému architektu Janu Gillarovi vynesla stavba areálu tzv. francouzských škol v Dejvicích již ve své době značný respekt české i zahraniční odborné veřejnosti. „Areál je dodnes mezi odborníky považovaný za klenot meziválečného funkcionalismu a my jsme rádi, že jej můžeme zpřístupnit a poukázat na jeho originální architektonické řešení, které ani dnes neztrácí na významu,” říká ředitelka Open House Praha Andrea Šenkyříková. Návštěvníci budou moci po celý den od 10.00 do 18.00 hodin nahlédnout do vybraných tříd, přednáškového sálu, knihovny, sboroven, kabinetů, kreslírny nebo tělocvičny a dozvědět se tak více o komplexu, který se jako jedna z mála tehdejších českých staveb dostal na stránky zahraničních odborných časopisů. Pro děti od 5 let je na 15.00 hodinu připravena speciální prohlídka. Organizátoři opět nabídnou i prohlídky pro neslyšící. Vstup na prohlídky je zdarma bez nutnosti předchozí rezervace.

Architektonickou soutěž pro stavbu rozsáhlého komplexu si zadal v roce 1931 Spolek pro výuku francouzského jazyka. I když vítězný návrh od mladého architekta, mimochodem žáka Jana Gočára, nebyl nakonec realizován v původním rozsahu, dokáže i dnes překvapit svým promyšleným konceptem. Stavba byla navržena po vzoru nizozemských a německých škol typu „open-air“. K učebnám obecné školy byly připojeny terasy, které za příznivého počasí umožňovaly přemístění výuky na čerstvý vzduch. I v mateřské škole se nacházela celá prosklená stěna, kterou bylo možné za teplého počasí otevřít a děti tak měly přímý vstup do zahrady. Vysoký důraz byl také kladen na maximalizaci rozlohy plochy osvětlené přirozeným světlem. V původním plánu se počítalo s výstavbou mateřské školy, obecné školy, lycea a přilehlým divadelním sálem a tělocvičnou. V druhé etapě se měl realizovat internát s byty pro vychovatele a správce, kuchyněmi i studovnami, ten však nakonec nebyl postaven. Areál prošel v roce 2006 citlivou rekonstrukcí a v současné době se zde nachází Základní škola a Mateřská škola Bílá.

 „Projektem Architektura první republiky v Praze jsme si nejen připomněli letošní stoleté výročí od založení Československa, ale na příkladu více než dvaceti prvorepublikových budov ukázali, jak stylově pestrá byla architektura té doby,” dodává Andrea Šenkyříková. Do programového výběru byly zahrnuty nejen budovy reprezentující rozličné architektonické styly, ale také budovy s různorodou typologií jako například paláce, školy, tělovýchovné instituce, bankovní, kulturní stavby i obytné či industriální objekty.

Více informací k projektu včetně seznamu všech již zpřístupněných budov naleznete zde: http://openhousepraha.cz/architektura-prvni-republiky-v-praze/.

Akce je podpořena grantem hl. m. Prahy.

Fotogalerie

21. listopadu 2018
21. listopadu 2018