Oprava a nátěr fasád domu na rohu Laubovy ulice a náměstí Jiřího z Poděbrad

č. p. 1561, k. ú. Vinohrady, Laubova 1, náměstí Jiřího z Poděbrad 9, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 6 fotografií
Laubova 1, nám. J. z Poděbrad 9

Popis objektu:
Nárožní secesní činžovní dům by postaven v letech 1909 - 1910. Nachází se na exponovaném místě v prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad. Hodnota jeho fasád spočívá zejména v kvalitním architektonickém, výtvarném a materiálovém ztvárnění. Fasády jsou bohatě zdobeny štukovými prvky, v přízemí a patře jsou bosované, jsou ukončené atikovými štíty a nárožní věží ve střeše. Nárožní fasáda a fasáda směrem do náměstí jsou akcentovány arkýři, fasáda směrem do Laubovy ulice dvěma trojúhelníkovými balkóny. Sokl objektu je proveden z umělého kamene.

Objekt se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice.
Památková hodnota objektu spočívá především v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a v dochovaném architektonickém ztvárnění exteriérů, dokumentujícím výtvarné cítění, vkus a řemeslné dovednosti své doby. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena oprava poškozených omítek, štukových prvků a nátěr uličních fasád. Provedenými pracemi došlo k obnovení autentického dobového vzhledu tohoto pohledově exponovaného nárožního domu a zároveň byl esteticky zhodnocen nejen daný objekt, ale i dotčený prostor náměstí Jiřího z Poděbrad s jeho dominantou národní kulturní památkou kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně.     

 

 

Fotogalerie

13. září 2016
13. září 2016