Oprava fasády domu v ulici Polská 32 na Vinohradech

Polská 32

Polská 32, č.p. 1352, k.ú. Vinohrady, Praha 2

  • 1 minuta čtení
  • 5 fotografií

Popis objektu:
Čtyřpodlažní řadový činžovní dům se secesní uliční fasádou byl postaven v roce 1905 a je umístěn ve svažitém terénu. Uliční průčelí objektu je bohatě zdobeno plastickou štukovou výzdobou a architektonické řešení tohoto průčelí je zdůrazněno dvěma arkýři přes tři podlaží. Objekt je součástí pohledově exponovaného uličního prostoru městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Památková hodnota domu spočívá v kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a v dochovaných řemeslných prvcích a detailech. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Oprava dotčené fasády spočívala v opravě poškozenějších částí omítky a novém nátěru provedeném tak, aby reliéf plastické výzdoby zůstal ostrý. Barevnost má značný podíl na celkovém výrazu objektu. Jde o doklad dobového estetického cítění a vysoké kvality tehdejší uměleckořemeslné práce. Bylo navrženo barevné řešení, které vycházelo ze sond na původní barevnost a odpovídalo dobovému architektonickému řešení barevnosti fasád. Provedené práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu domu a napomohly k estetickému zhodnocení nejen daného objektu, ale i uličního interiéru.

 

 

Fotogalerie

30. září 2014
30. září 2014