Oprava uliční fasády činžovního domu Vlkova 4

x2018_11_12_1

čp. 614, Vlkova 4, k. ú. Žižkov, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 7 fotografií

Popis objektu:
Předmětný řadový činžovní dům s neorenesanční bohatě členěnou uliční fasádou byl postaven roce 1888 a leží na území městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku. Fasády se svou štukovou výzdobou, uměleckořemeslnými prvky, původní barevností a plasticitě jsou nedílnou součástí exteriéru domu a zásadně utváří jeho architektonický výraz a podílejí se na vytváření charakteristického prostředí a atmosféry památkové zóny. Původní barevnost je historicky cenným dokladem dobového vkusu, proto byla barevnost obnovena podle prvotní autentické barevnosti fasády z doby výstavby domu.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena oprava a nátěr uliční fasády. Provedené práce spočívaly v očištění fasády od druhotných nátěrů, odstranění nesoudržných omítek, doplnění nedochovaných nebo poškozených částí v původním tvarosloví za použití štukatérských šablon, doplnění poškozených prvků z kufsteinu, provedení fasádního nátěru a opravě pískovcového soklu odstraněním novodobých tmelů a vysprávek a doplněním pískovce. Provedenými udržovacími pracemi došlo k jeho funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova uliční fasády je rovněž přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru památkové zóny.

Obnova byla provedena za finanční podpory - grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů.

 

 

Fotogalerie

12. listopadu 2018
12. listopadu 2018