Oprava uliční fasády činžovního domu v Březinově ulici v Karlíně

Březinova 20

čp. 509, k.ú. Karlín, Březinova 20, Petra Slezáka 2, Praha 8

  • 1 minuta čtení
  • 6 fotografií

Popis objektu:
Třípatrový nárožní činžovní dům z počátku 20. století leží na území památkové zóny Karlín. Má plasticky zdobenou uliční fasádu s novorenesančními prvky, zakončenou řadou střešních štítů. V ploše fasády je ze strany Březinovy ulice trojice balkónu a z ulice Petra Slezáka dva balkóny, vždy se zděným zábradlím. Z této strany je při nároží třípatrový arkýř. Přízemí je zdobené mělkou pásovou bosáží zakončenou kordonovou římsou. Hladká plocha horní části fasády je přerušena římsou nad 2. patrem. Fasádu zakončuje výrazně profilovaná korunní římsa. Okna 1. a 2. patra lemována šambránami s novogotickou profilací se zdobenými frontony.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu a pod dozorem odboru památkové péče magistrátu hl. m. Prahy  došlo k opravě a nátěru uliční fasády v barevnosti odvozené na základě provedených sond od původní z doby výstavby objektu.

 

Fotogalerie

Fotogalerie 2

25. srpna 2014
25. srpna 2014