Oprava vstupních dveří nemovitosti na Vyšehradě

x2014_11_03

č.p. 77, k.ú. Vyšehrad, Vratislavova 31, Praha 2

  • 1 minuta čtení
  • 6 fotografií

Popis objektu:
Neorenesanční nájemní dům s hostincem byl postavený podle plánů Václava Romováčka v roce 1892. Dům je vybavený původními domovními dveřmi z doby výstavby objektu s kvalitní řezbářskou úpravou lícové části. Objekt je součástí pohledově exponovaného uličního prostoru památkové rezervace v hl. m. Praze, situovaný ve Vratislavově ulici, jež tvořila do 20. století hlavní silnici Vyšehradu (výpadovku) vedoucí z Nového Města přes Vyšehrad ven z Prahy. Soudobými vstupy do stávající historické zástavby rezervace nesmí být poškozeno prostředí památkové rezervace. Stavební úpravy musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty a dalšímu zhodnocování výtvarných a dokumentárních funkcí. Památková hodnota domu spočívá v kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a v dochovaných řemeslných prvcích a detailech. Domovní dveře jsou původní z doby výstavby objektu, v minulosti byl z jejich povrchu odstraněn nátěr. Dveře jsou vyhotoveny z masivu (měkké dřevo).

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Nedílnou součástí předmětu památkové péče je také exteriér domu, včetně řemeslných a uměleckoprůmyslových prvků, mezi něž patří rovněž domovní dveře. Tyto dveře spoluvytvářejí historickou atmosféru objektu, mají hodnotu historického dokumentu, dokládají technickou úroveň řemesel své doby a je proto třeba je v maximální míře zachovat. Jejich zachováním lze přispět k uchování památkové a vypovídací hodnoty objektu jako celku. Oprava dotčených dveří spočívala v důkladném očištění, provedení precizních truhlářských oprav (výměně švarten), opravě profilací a řezeb, vyčištění a zpevnění zástrčí, doplnění mosazných okopných plechů a chybějících kovářských prvků, osazení kliky, opravě otevírání okének a provedení nátěru uvnitř i zvenku.

 

 

Fotogalerie

3. listopadu 2014
3. listopadu 2014