Osazení řetězu kolem pomníku sv. Václava na Václavském náměstí

pomník sv. Václava

Dne 25.4.2013 došlo k opětovnému osazení řetězu kolem jezdecké sochy sv. Václava na Václavském náměstí.

  • 1 minuta čtení
  • 3 fotografie

Původně byla jezdecká socha na oválném plintu koncipována v průhledu několikařadových alejí mezi jízdními pruhy. Před poškozením projíždějícími povozy byl pomník chráněn vsazenými patníky. Celý pomník také nebyl přístupný pro pěší, nalézal se mimo pochozí plochy náměstí. Po přeložení tramvajových kolejí do středu Václavského náměstí a vykácení stromů byly patníky z přední části přeloženy k rampě Národního muzea. Zároveň byly upraveny výškové disproporce kolem pomníku vloženými žulovými deskami, které nyní tvoří plochu pěší zóny.

V roce 1987, po mnohých upozorněních, že chování návštěvníků i obyvatel Prahy přímo na stupních kolem pomníku sv. Václava neodpovídá důstojnosti tak pamětihodného místa, tehdejší rada NV hlavního města Prahy rozhodla o ohrazení pomníku řetězem se sloupky a tímto úkolem pověřila Galerii hl. m. Prahy. Na podobu uměleckého řetězu dohlížela komise ČFVU, která posuzovala vhodnost architektonického řešení i sochařské pojetí samotného řetězu. Za památkovou péči se o realizaci řetězu zasloužil též Dr. Emanuel Poche.

Autorkou architektonického a výtvarného řešení je ak. arch. Marie Wágnerová. Autor sochařského návrhu článku řetězu a jeho uchycení na hlavice sloupků je ak. sochař Zdeněk Kolářský.

Jednotlivé články řetězu jsou ve tvaru plochého šestiúhelníka s protilehlými emblémy trojice lipových listů. Stejným emblémem jsou opatřeny i hlavice sloupků. Jednotlivé články jsou spojeny unikátním technickým řešením spojů, které umožňuje kontrolovat prověšení a napínání řetězu. Tato konstrukce spojovacích ok byla navržena a použita pouze pro tento řetěz.

Na jaře roku 2004 na základě otevřeného dopisu a iniciativy Balbínovy poetické strany „V Evropě bez řetězu“,adresovanému tehdejšímu primátorovi a představitelům vlády, došlo k diskusi o odstranění řetězu. Řetěz pak byl odstraněn dne 8.6.2005.

V současné době opět sílily protesty a negativní ohlasy na dění a běžný provoz kolem pomníku svatého Václava. Jeho stupňovitý podstavec láká k posezení, krásný výhled a vyvýšené umístění vybízí k zastavení a občerstvení. Stinnou stránkou je však stálý nepořádek kolem pomníku i neukázněnost návštěvníků Prahy, kteří si neuvědomují význam tohoto místa pro českou historii. V neposlední řadě je důležitý i fakt, že údržba, restaurování i drobné opravy tohoto monumentálního díla jsou mimořádně finančně náročné.

Z těchto důvodů bylo po několika letech po jeho odstranění opět přistoupeno k navrácení bronzového řetězu na zachované sloupky kolem celého pomníku.

Fotogalerie

6. května 2013
6. května 2013