OZNÁMENÍ - SEMINÁŘ: „JAK PODAT ŽÁDOST O GRANT NA ROK 2017“

Škoduv Palác

Hlavní město Praha připravilo pro vlastníky památkově významných objektů seminář na téma: "Jak podat žádost o grant v roce 2017"

  • 1 minuta čtení

 

termíny konání: 15. 9. 2016 od 15.30 hod.
  10. 10. od 15.00 hod.
místo konání: Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, 2. patro, místnost č. 201

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

  1. prezentace účastníků semináře
  2. úvodní slovo zástupce hl. m. Prahy (p. Jan Wolf, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovní ruch)
  3. zahájení semináře ředitelem odboru památkové péče MHMP (vedoucí oddělení Kancelář památky světového dědictví)
  4. příspěvek odborného referenta OPP MHMP na téma: oprava, repase, restaurování popř. výměna oken a dalších výplňových prvků
  5. vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017:
  • informace o změnách v Zásadách pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017
  • informace o povinných dokladech souvisejících s podáním žádosti o grant včetně doložení dokladů při vyúčtování grantu
  • informace o zpracování položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských prací pro podání žádosti o grant na rok 2017 (příspěvek soudního znalce)
  • informace o elektronickém formuláři pro podání žádostí o grant na rok 2017 (věci nemovité a movité)

6.  dotazy a diskuse
7. ukončení semináře

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA  (70 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: jitka.kyselakova@praha.eu NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 002 916.

 

 

 

 

 

 

31. srpna 2016
31. srpna 2016