OZNÁMENÍ OPP MHMP - SEMINÁŘ: „PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT NA ROK 2017“

Škoduv Palác

Hlavní město Praha připravilo pro vlastníky památkově významných objektů seminář na téma: "Příprava podkladů pro podání žádosti o grant na rok 2017"

  • 1 minuta čtení
TERMÍN KONÁNÍ:    23. 6. 2016 OD 15:00 HOD.
MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE: ŠKODŮV PALÁC, JUNGMANNOVA 29/35, PRAHA 1, 2. PATRO, MÍSTNOST 201

PROGRAM SEMINÁŘE:

  1. prezentace účastníků semináře
  2. úvodní slovo radního hlavního města Prahy Jana Wolfa
  3. úvodní slovo ředitele odboru památkové péče / vedoucí oddělení Kancelář památky světového dědictví
  4. informace o odstraňování graffiti a možnost použití antigraffitových nátěrů na objekt z hlediska památkové péče
  5. příprava podkladů pro podání žádosti o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017:
  • podání žádosti o vydání závazného stanoviska OPP MHMP k provedení prací (rozhodnutí OPP MHMP)
  • informace o zpracování a sestavování položkových rozpočtů stavebních a restaurátorských prací v souvislosti s podáním žádosti o grant na rok 2017

5. dotazy a diskuse
6. ukončení semináře

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (70 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: jitka.kyselakova@praha.eu NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 002 916.

Bližší informace o programu semináře naleznete v této prezentaci a také nabízíme prezentaci z přednášky soudního znalce.

 

 

 

13. června 2016
13. června 2016