PRAŽSKÉ VINICE 2020 - Putování vinicemi hlavního města

  • 1 minuta čtení
x2019_01_04_1

Městské i soukromé vinice otevřou své brány v rámci čtvrtého ročníku projektu, jehož cílem je rozšířit povědomí o pražských vinicích a seznámit veřejnost s jejich historií. Tato akce proběhne poslední květnový víkend 30. a 31. května 2020.

Cílem tohoto projektu je pomoci zviditelnit či znovuobjevit jednotlivé pražské vinice a zároveň představit jejich historii, současnost, ale i plány do budoucnosti a poukázat na to, jak spoluvytvářejí charakter krajiny města Prahy. Jednou z myšlenek projektu je také vyzdvihnout autenticitu a výjimečnost jimi produkovaných vín.

V rámci tohoto dlouhodobého projektu je pořádána dvoudenní víkendová akce pro širokou veřejnost, jejíž součástí je prezentace jednotlivých pražských vinic a jejich produkce. Návštěvníci také mohou využít komentované procházky a seznámit se tak s navštívenou vinicí blíže. Jedinečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichž některé jsou památkově chráněnými územími, veřejnosti běžně nepřístupnými, navíc poskytují nevšední výhledy na město.

Více informací a brožura s mapou vinic ke stažení na www.prazskevinice.cz.

!!! Letošní ročník oblíbené akce Pražské vinice,  jejímž pořadatelem je hlavní město Praha, se v roce 2020 neuskuteční ani v omezeném rozsahu.

 

 

 

 

 

27. května 2020
27. května 2020