Přehled výše uhrazených pokut udělených odborem památkové péče MHMP za správní delikty a přestupky na úseku státní památkové péče

pokuty

Do srpna 2008 byla maximální výše pokut 10 000 Kč u fyzických osob, resp. 100 000 Kč u právnických osob. Od srpna 2008 je výše pokuty stanovena jednotně u fyzických i právnických osob do 2 000 000 Kč, u národních kulturních památek 4 000 000 Kč.

  • 1 minuta čtení
Rok Celková výše uhrazených pokut
2006 933 000  Kč
2007 2 494 000 Kč
2008 2 174 400 Kč
2009 3 834 127 Kč
2010 3 406 660 Kč
2011 5 713 985 Kč
2012 3 739 074 Kč
24. dubna 2013
24. dubna 2013