Přemístění barokního oltáře

oltář
  • 1 minuta čtení
  • 4 fotografie

V předchozích letech proběhlo restaurování dřevěného oltáře (movitá kulturní památka) z presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích. Tento kostel vznikl jako románská stavba kolem roku 1200. Ve 2. polovině 14. století byl upraven goticky a v roce 1887 přestavěn v novorománském slohu.

Barokní oltář byl v roce 1743 zakoupen pro tento kostel za 275 zlatých a kolem roku 1863 byl opatřen obrazem „Madonna s dítětem“ od Josefa Vojtěcha Hellicha.
V souvislosti s pracemi na restaurování oltáře bylo zjištěno, že tento hlavní oltář zakrývá vzácnou freskovou výzdobu presbytáře kostela. Z uvedeného důvodu budou provedeny úpravy interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V zájmu přístupnosti a viditelnosti nalezených maleb nebude zrestaurovaný oltář umístěn zpět do presbytáře, ale bude přemístěn formou dlouhodobé výpůjčky do presbytáře kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Velízi, původně románského kostela, který byl v 18. století barokně přestavěn (Římskokatolická farnost Žebrák).

Fotogalerie

18. listopadu 2013
18. listopadu 2013