Rekonstrukce činžovního domu v Bořivojově ulici

č. p. 1252, k. ú. Žižkov, Bořivojova 4, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 4 fotografie
Bořivojova 4

Popis objektu:
Řadový pětipodlažní činžovní dům byl postaven v roce 1913 podle projektu Ing. Ladislava Krále. Uliční fasáda je zdobena ve stylu geometrické secese. Památková hodnota tohoto objektu spočívá zejména v kvalitním architektonickém, výtvarném a materiálovém ztvárnění, dále v jeho sourodém začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století a v dochovaném architektonickém ztvárnění exteriérů, dokumentujícím výtvarné cítění, vkus a řemeslné dovednosti své doby.Objekt se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice  a předmětem ochrany jsou zde charakter, architektura objektu, jeho exteriér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena celková rekonstrukce objektu jak v interiéru, tak v exteriéru. Z hlediska památkové péče jsou především významné provedené udržovací práce v uličním průčelí. Dotčená uliční fasáda byla očištěna, zbavena nefunkčních krytů odkouření WAW, vyspravena materiálem shodným se stávajícím a následně opatřena pro její sjednocení lazurním nátěrem. Dále byla osazena nová špaletová okna, která byla vyrobena jako kopie oken původních. Nová špaletová okna byla provedena za finanční podpory grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů. Provedenými pracemi byl obnoven autentický dobový vzhled tohoto domu a zároveň byl tímto esteticky zhodnocen nejen daný objekt, ale i dotčený uliční interiér.     

 

Fotogalerie

29. listopadu 2016
29. listopadu 2016