Rekonstrukce evangelického hřbitova ve Strašnicích

k. ú. Strašnice, Vinohradská ul., Evangelický hřbitov, Praha 10

  • 1 minuta čtení
  • 12 fotografií
Strašnický hřbitov

Popis objektu:
Evangelický (německý) hřbitov ve Strašnicích byl zřízen kolem roku 1795 a nachází se v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. V roce 2002 byl hřbitov pro svou hodnotnou architektonickou kompozici prohlášen za kulturní památku.

Poslední kompoziční úpravy zde byly provedeny v roce 1912 dle návrhu pražského architekta Adolfa Foehra, který je rovněž autorem hřbitovní kaple.

V roce 1950 byl rozhodnutím ÚNV hl. m. Prahy uzavřen a v roce 1958 bylo rozhodnuto, že dojde k likvidaci hřbitova a pozemek bude využit pro rekreační a sportovní účely - záměr se však naštěstí nerealizoval. Ze známých osobností je zde pohřben železniční stavitel August Gröbe, hudební skladatel Ludwig Grünberger či lékař Hugo Rex.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka dotčené nemovitosti byla postupně provedena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu hřbitova, jejíž součástí byla úprava dřevin, oprava ohradní zdi, domku hrobníka, kaple, hrobky, obnova hrobových zařízení a vstupní brány. Hlavní cesty byly zadlážděny žulovou dlažbou a vedlejší cesty byly provedeny z mlatového povrhu, bylo zde nainstalováno osvětlení a umístěny lavičky. Provedenými pracemi byl především obnoven autentický dobový vzhled tohoto historického hřbitova a tím i došlo k  estetickému zhodnocení dané kulturní památky.

 

Fotogalerie

Fotogalerie 2

25. listopadu 2015
25. listopadu 2015