Rekonstrukce fasády objektu na Sladkovském náměstí

č. p. 312, k. ú. Žižkov, Sladkovského náměstí 2, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 2 fotografie
Sladkovského náměstí 2

Popis objektu:
Předmětný čtyřpodlažní dům s neorenesanční fasádou byl postaven v roce 1885. Uliční parter má fasádu hladkou, ve 2. NP pojednanou bosáží a 3 – 4. NP je členěno vertikálními pilastry. Okenní otvory jsou lemovány šambránami a ve 3. NP jsou navíc zdobeny trojúhelníkovými frontony. Památková hodnota objektu spočívá v jeho architektonickém, výtvarném a materiálovém řešení, v dochované podobě uliční fasády a zároveň v jeho začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na přelomu 19. a 20. století. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.
Objekt se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice a předmětem ochrany z hlediska zájmů chráněných státní památkovou péčí jsou zde charakter, architektura objektu, jeho exteriér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníků objektu byla provedena rekonstrukce obou fasád objektu, tj. oprava a nátěr fasád a výměna otvorových výplní. V uliční fasádě byla nepůvodní jednoduchá okna s atypickým členěním vyměněna za nová, sice opět jednoduchá, ale členěním odpovídající architektuře domu. Dále byly nepůvodní kovové otvorové výplňové prvky komerčních prostor v uličním parteru vyměněny za nové dřevěné výkladce a vstupní dveře do provozovny. Dotčená uliční fasáda byla očištěna, vyspravena materiálem shodným se stávajícím a následně opatřena novým fasádním nátěrem. Provedené udržovací práce obnovily autentický dobový vzhled tohoto domu a zároveň byl tímto esteticky zhodnocen nejen daný objekt, ale i interiér dotčeného náměstí s významnou kulturní památkou kostelem sv. Prokopa.     

 

Fotogalerie

14. prosince 2016
14. prosince 2016