Rekonstrukce obřadní síně na Olšanských hřbitovech

x2019_06_11_1

č. p. 949 na č. parc. 4304, k. ú. Žižkov, Olšanské hřbitovy, Vinohradská 157, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 6 fotografií

Popis objektu:
Dotčený objekt je součástí Olšanských hřbitovů, které jsou prvořadou funerální památkou pro vysokou uměleckou hodnotu celé řady náhrobků. Byla zde pohřbena řada významných českých osobností  18. - 20. století. Hřbitov vyniká velmi bohatým souborem funerální plastiky a architektury od klasicismu až po současnost. Svými díly jsou zde zastoupeni přední umělci své doby. Obřadní síň na I. obecním hřbitově je volně stojící stavba s převýšenou střední částí. Jedná se o původní neorenesanční kapli postavenou v roce 1898 podle plánů Františka Velicha, která byla v roce 1921 upravena na 1. pražské krematorium arch. F. Nevolem. Po roce 1932 pak sloužila jako nová obřadní síň. V 70. letech 20. století zde proběhly úpravy interiéru.
Předmětná obřadní síň je v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany a nachází se v areálu nemovité kulturní památky Olšanské hřbitovy. Dotčená obřadní síň tvoří prostředí kulturní památky a předmětem památkové ochrany je v tomto případě architektura objektu včetně řemeslných, uměleckořemeslných prvků a výtvarného řešení.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka dotčené obřadní síně byla provedena rekonstrukce obvodového pláště včetně klempířských prvků a výměny špaletových okenních výplní za repliky s vložením izolačního dvojskla do vnějších křídel a výměny jednoduchých oken za pohledově shodná dřevěná okna s izolačními dvojskly. Byla obnovena monochromní barevnost z doby výstavby objektu na základě provedeného sondážního průzkumu. Předchozí barevnost v kombinaci tmavožluté okrové a lomené bílé byla novodobá úprava pravděpodobně z konce 20. století. Provedenými pracemi byl znovu navrácen autentický dobový vzhled tohoto objektu, čímž došlo k estetickému a funkčnímu zhodnocení nejen této obřadní síně, ale i prostředí kulturní památky.

Fotogalerie

11. června 2019
11. června 2019