Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

č.p. 20, k.ú. Bubeneč, Královská obora, Praha 7

  • 3 minuty čtení
  • 17 fotografií
Šlechtova restaurace

Popis objektu a úprav:

Šlechtova restaurace je součástí nemovité kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 40595/1-1560, Královská obora – areál a je v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.

Bývalý lovecký zámeček, tzv. královská dvorana, byl postaven pod vedením Kryštofa Vratislava z Mitrovic v letech 1689–1691 pro císaře Leopolda I., kdy byl rovněž velký sál vyzdoben freskou Jana Jakuba Steinfelse ze Steinfelsu v bohaté štukové výzdobě s císařskými atributy. Při sále byla vybudována grotta, údajně s figurou Poseidona umístěnou na skále nad fontánou. Úprava objektu na restauraci byla provedena v roce 1791 podle návrhu architekta Františka Antonína Leonarda Hergeta. Výrazně novogotická přestavba od Bernarda Gruebera, při níž byla k objektu přistavěna přízemní veranda s horní terasou a boční sály zvýšeny jako dvoupatrové věže, pochází z roku 1855–57. Ve stejném období byla vedlejší klasicistní budova nastavěna o patro. V 19. století v souvislosti s otevřením obory veřejnosti roku 1804 zde od roku 1811 fungovala kavárna. Roku 1883 si budovu pronajal Václav Šlechta, v držení jeho rodiny zůstala restaurace až do poloviny 20. století.

Šlechtova restaurace je obdélná patrová budova se dvěma hranolovými dvoupatrovými věžovými křídly na bočních stranách a arkádovou promenádou před průčelím a na bočních stranách. Na střeše verandy byla terasa obehnaná novogotickým zábradlím. Ve střední části budovy je velký sál zaklenutý neckovou klenbou. Objekt v roce 1978 a 1980 vyhořel a byl provizorně zastřešen. Od této doby byl nevyužíván a chátral, prvotní pokusy o záchranu v 80. letech nebyly realizovány.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo, klenby, stropy, krov, včetně všech historických prvků a detailů), i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové (fasády, střešní krytina, okenní a dveřní výplně, podlahy, podhledy, vnější omítky, všechny autentické historické prvky a detaily).

Projekt ke stavebnímu povolení byl zpracován již v roce 2000. V roce 2002 byla Šlechtova restaurace zasažena povodněmi. Následně byly provedeny transfery fragmentů maleb, které byly uchovány v interiéru objektu. Byly zde také archivovány veškeré kamenné prvky a fragmenty původní štukové výzdoby.

Od roku 2017 byly zahájeny stavební práce na obnově kulturní památky. Proběhla restaurátorská obnova dekorací fasád, grotty i fontány (která byla naposled zmíněna v roce 1812) a došlo k obnově hlavního sálu (kde se zejména na stropě zachovala původní štuková dekorace z konce 17. století), byla obnovena malířská výzdoba a také boční sály se zázemím. V  rámci obnovy grotty bylo velkým problémem zajistit dostatečně velké množství škeblí, které byly při výzdobě grotty (kromě drceného skla a kamínků) vkládány do čerstvé omítky. Bylo nutno zajistit rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, aby se tyto schránky uhynulých měkkýšů mohly sesbírat v dostatečném množství.

V současnosti byla úspěšně dokončena rozsáhlá rekonstrukce historické části objektu (mimo prostor restauračního a kavárenského provozu).

 

 

Fotogalerie 2

2. října 2020
2. října 2020