Rekonstrukce uliční fasády domu Řehořova 13

x2018_11_07_2

č. p. 960, k. ú. Žižkov, Řehořova 13, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 3 fotografie

Popis objektu:
Předmětný řadový činžovní dům s neorenesanční bohatě členěnou uliční fasádou byl postaven na konci 19. nebo počátkem 20. století. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku. Nedílnou součástí architektury a exteriéru objektu tvoří jeho fasádní plášť. Plastická štuková výzdoba svým výtvarným a materiálovým řešením vytváří architektonický výraz uličního průčelí domu a její řemeslné provedení je historicky cenným dokladem úrovně zručnosti dobové společnosti. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.
Dům se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice a předmětem památkové ochrany jsou zde charakter, architektura objektu, jeho exteriér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníků objektu byla provedena rekonstrukce uliční fasády objektu, tj. oprava a nátěr uličního průčelí. Dotčená uliční fasáda byla očištěna, vyspravena materiálem shodným se stávajícím a následně opatřena novým monochromním fasádním nátěrem v šedém barevném odstínu. Provedené udržovací práce obnovily autentický dobový vzhled tohoto domu a zároveň byl tímto esteticky zhodnocen nejen daný objekt, ale i dotčený uliční interiér.     

 

Fotogalerie

7. listopadu 2018
7. listopadu 2018