Rekonstrukce uliční fasády domu v Mánesově ulici

č. p. 1633, k. ú. Vinohrady, Mánesova 74, Praha 2

  • 1 minuta čtení
  • 7 fotografií
Mánesova 74

Popis objektu:
Řadový dům byl postaven roku 1919. Památková hodnota objektu spočívá v architektonické kvalitě objektu samého a zároveň v jeho sourodém začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století. Uliční průčelí má ve střední části ve 2. a 3. NP balkóny s ozdobnými výplněmi zábradlí. Ve 2. NP jsou balkóny odděleny kovovou zdobnou zástěnou. Boční osy jsou zvýrazněny vyklenutými arkýři, které jsou ve 4. NP zakončeny balkóny se sloupy a kovovým zdobným zábradlím. Boční osy jsou pak ukončeny atikami se třemi podlouhlými okny. Hodnota uliční fasády spočívá vevelmi kvalitním výtvarném, materiálovém, architektonickém a estetickém ztvárnění. Dům se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice a předmětem ochrany jsou v tomto případě charakter, architektura objektu, jeho exteriér a řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla v listopadu 2014 dokončena rekonstrukce uliční fasády - obnova poškozených štukových prvků, oprava poškozených omítek a nátěr fasády včetně zlacení a zároveň byla provedena obnova klempířských a kovářských prvků. Provedení uvedených prací přispělo k obnovení autentického dobového vzhledu domu a tím i k  estetickému zhodnocení nejen daného objektu, ale i dotčeného uličního interiéru.  

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie 2

10. prosince 2014
10. prosince 2014