Restaurování žaluziových okenic ve zvonici kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, č. parc. 2457, k.ú. Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 7 fotografií
x2018_12_13

Kostel byl postaven v letech 1928–1932 podle návrhu Jože Plečnika z roku 1927. Stavba obdélníkového půdorysu o rozměrech 38 x 26 m s kazetovým stropem ve výšce 13 metrů je inspirována antickými chrámy i starokřesťanskou architekturou. Kostel má širokou, 42m vysokou věž. Fasády jsou velmi dekorativní, do tří čtvrtin výšky z glazovaných cihel. Pozoruhodná chrámová stavba, dílo světoznámého architekta, byla provedena a zachovala se ve vysoké umělecké a uměleckořemeslné kvalitě celku i detailu, včetně původního vybavení zázemí. Objekt je situován v pohledově exponované poloze v centru náměstí. Na výzdobě objektu se podílela řada významných umělců. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně byl pro své historické a architektonické kvality prohlášen v roce 1964 za nemovitou kulturní památku. Vzhledem ke svým mimořádným památkovým a architektonickým hodnotám byl objekt v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku.

V roce 2018 byly restaurovány žaluziové okenice ve zvonici. Celkem se jednalo o 14 kusů žaluzií oken ve věži, z toho na východní fasádě 6 kusů, na fasádě západní 6 kusů, na fasádě severní 1 kus a na fasádě jižní také 1 kus. Žaluziová okna jsou dvoukřídlá z tvrdého dřeva, křídla otvíravá bez okenního rámu (okenní závěsy kotveny do zdi), na vnitřní straně dodatečně opatřena rámem s pletivem proti holubům. Před opravou byly žaluzie poškozené vlivem zanedbané údržby, některé části rozeschlé s dožilými nátěry a korozí napadeným kováním. Cílem oprav bylo zachování historických hodnot objektu a jeho prvků. Oprava byla provedena tak, aby výraz všech povrchů po provedených opravách odpovídal původnímu řešení. Restaurování žaluziových oken ve zvonici bylo podpořeno grantem hl. m. Prahy z grantového programu hl. m. Prahy Granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018.

 

 

 

Fotogalerie

13. prosince 2018
13. prosince 2018