Revitalizace veřejného interiéru domu Moravská 46

Moravská 46

č. p. 1461, k. ú. Vinohrady, Moravská 46, Praha 2

  • 1 minuta čtení
  • 15 fotografií

Popis objektu:
Řadový činžovní dům byl postaven v roce 1907. Fasáda objektu má neoslohové pojetí doplněné prvky geometrické a florální secese. Stylově odpovídající je také veřejný interiér objektu, jehož autentické, řemeslně a umělecky vysoce kvalitní vybavení se v ucelenosti dochovalo do současnosti. Památková hodnota objektu spočívá především v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. a počátku 20. století, v dochovaném architektonickém ztvárnění exteriérů a komponentů veřejnosti přístupných vnitřních prostor, dokumentujících výtvarné cítění a řemeslné dovednosti své doby. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.
Objekt se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Předmětem památkové ochrany je charakter, architektura, exteriér objektu, v tomto konkrétním případě veřejný interiér včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníků objektu byla dle projektové dokumentace Ing. arch. Tomáše Kocourka provedena revitalizace dotčeného domu. Ve veřejném interiéru byla provedena rekonstrukce rozvodů plynu, které byly zabudovány do zdí a plynoměry na podestách byly osazeny do nik krytých dvířky v barvě nové výmalby v bílém barevném odstínu. Také byla provedena rekonstrukce elektrorozvodů, které byly přesunuty do méně exponované polohy. Ve vstupním vestibulu byla obnovena štuková výzdoba včetně zlacení a byly repasovány kyvné dveře (lítačky). Zároveň byla realizována repase vstupních dveří do bytů, teracové dlažby, žulových schodů a zábradlí schodiště. Byla osazena nová svítidla. Provedenými pracemi ve veřejném interiéru došlo nejen k funkčnímu a technickému, ale také estetickému zhodnocení veřejného interiéru předmětného domu.

Fotogalerie 2

16. července 2019
16. července 2019