Revitalizace parku před Libeňským zámkem

park před Libeňským zámkem, k. ú. Libeň, Zenklova, U Libeňského zámku, Praha 8

  • 1 minuta čtení
  • 6 fotografií
park před Libeňským zámkem

Popis objektu:
Půvabný rokokový zámek se nachází v srdci Libně na pokraji rozlehlých Thomayerových sadů a od rušné komunikace jej odděluje zámecký park.
Libeňský zámek spolu s parken a pomníkem JUDr. Jana Polipného je nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 40676/1-1619 a zároveň je v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze. Předmětem ochrany této kulturní památky je objekt jako celek. U památky zahradního umění, jímž tento park je, předmětem památkové ochrany je hlavně jeho architektonická kompozice, cestní síť včetně povrchů a zeleň.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka dotčené nemovitosti Hlavního města Prahy – Městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 byla postupně provedena celková revitalizace parku před zámkem, jejíž součástí byla rekonstrukce cest, provedení jejich odvodnění a obnova opěrných zídek. Dále byly realizovány sadovnické úpravy, jejichž záměrem bylo rozšířit průhledy na zámek. U růžového záhonu a směrem do ulice U Libeňského zámku byly umístěny k fasádě zámku treláže s pnoucími růžemi. V parku také přibylo laviček.
Provedené úpravy jsou nepochybně přínosem pro předmětnou kulturní památku, neboť došlo k obnovení historické kompozice tohoto parku.

 

Fotogalerie

15. srpna 2016
15. srpna 2016