Schválení dotací hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2020

Škoduv Palác
  • 1 minuta čtení

Na základě usnesení Rady HMP č. 913 (14,8 MB) ze dne 11. 5. 2020 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 17/21 (92,2 MB) ze dne 22. 5. 2020 bylo schváleno poskytnutí dotací hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů.  

Povinnosti příjemce dotace hl. m. Prahy:

Celkové náklady uvedené ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace hl. m. Prahy musejí být dodrženy, jinak bude dotace krácena (viz veřejnoprávní smlouva, čl. IV. bod 1 nebo 2). Tuto skutečnost příjemce sdělí do 7. 9. 2020 na e-mail (Jarmila.strelakova@praha.eu – ostatní objekty) nebo (Jitka.kyselakova@praha.eu – církevní objekty). Celkové (uznatelné) náklady vycházejí z rozpočtu doloženého k žádosti o dotaci na rok 2020.

Příjemce, po provedení prací, které jsou předmětem veřejnoprávní smlouvy, do 2. 11. 2020 oznámí, kdy budou práce týkající se dotace dokončeny, s tím, že termín prohlídky prací na místě musí být proveden do 16. 11. 2020.

Příjemce provádí vyúčtování dotace doložením požadovaných dokladů, viz. Požadované doklady při vyúčtování dotace HMP.

Pro vyúčtování dotace hl. m. Prahy lze využít elektronický formulář, viz. Doklady k vyúčtování dotace HMP vlastníkům památkově významných objektů v roce  2020.

 

18. května 2020
18. května 2020