Semináře OPP: "Žádost o o dotaci NA PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÉ OBJEKTY PRO ROK 2021"

Škoduv Palác
  • 1 minuta čtení

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PŘIPRAVILO PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ SEMINÁŘE NA TÉMA: „JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI HL. M. PRAHY - PROGRAM PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ V ROCE 2021"

TERMÍN A ČAS KONÁNÍ 3. 9. 2020 - OD 9:30 HOD., 17. 9. 2020 - OD 14:00 HOD.
MÍSTO KONÁNÍ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, ŠKODŮV PALÁC, JUNGMANNOVA 35/29, PRAHA 1, 2. PATRO, MÍSTNOST 201

PROGRAM SEMINÁŘE:

  1. zahájení semináře zástupcem hl. m. Prahy / zástupcem odboru památkové péče MHMP
  2. informace o Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021:
  • informace o pravidlech Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021
  • informace o povinných dokladech souvisejících s podáním žádosti o dotaci včetně doložení dokladů při vyúčtování dotace
  • informace o zpracování položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských prací pro podání žádosti o dotaci na rok 2021 (příspěvek soudního znalce)
  • informace o elektronickém formuláři pro podání žádosti o dotaci na rok 2021 (věci nemovité a movité)

3. dotazy a diskuse
4. ukončení semináře

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (50 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: jitka.kyselakova@praha.eu  NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 002 916.

 


 

17. července 2020
17. července 2020