Seminář na téma: „JAK SESTAVIT ROZPOČET – OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH A RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ V SOUVISLOSTI S PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI POSKYTOVANOU HL. M. PRAHA“

Škoduv Palác

OZNÁMENÍ

 • 1 minuta čtení

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PŘIPRAVILO SEMINÁŘ NA TÉMA: „JAK SESTAVIT ROZPOČET – OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH A RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ V SOUVISLOSTI S PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI POSKYTOVANOU HL. M. PRAHA“

 

TERMÍN KONÁNÍ:        5. 6. 2019 OD 16:00 HOD.

MÍSTO KONÁNÍ:          ŠKODŮV PALÁC, JUNGMANNOVA 29/35, PRAHA 1, 1. PATRO, MÍSTNOST 135

PROGRAM SEMINÁŘE:

 1. úvodní slovo zástupce hl. m. Prahy
 2. zahájení semináře zástupcem odboru památkové péče MHMP
 3. příspěvek soudního znalce (v oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí) včetně spolupracovníků na téma: „Jak sestavit rozpočet – oceňování stavebních a restaurátorských prací v souvislosti s podáním žádosti o dotaci poskytovanou hl. m. Praha" s touto osnovou:
 • Obecné poznámky k problematice oceňování stavebních a restaurátorských prací
 • Členění metod oceňování podle zvolené podrobnosti
 • Kvalitní výkaz výměr – nezbytný základ ocenění
 • Rozpočtové soustavy (software)
 • Specifické přístupy oceňování podle druhů prací
 • Příklady předložených rozpočtů a jejich analýza (anonymizované rozpočty)
 • Příklad výstupu kontroly cen u dotací poskytovaných hl. m. Prahou

     4. dotazy a diskuse
     5. ukončení semináře

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (70 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: jitka.kyselakova@praha.eu NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 002 916

!!! SEMINÁŘ JE URČEN PŘEDEVŠÍM PRO ROZPOČTÁŘE, KTEŘÍ SESTAVUJÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍCH A RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ, KTERÝ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST ŽÁDOSTI O DOTACI HL. M. PRAHY.

                                                   

 

22. května 2019
22. května 2019