Slovanská epopej

  • 1 minuta čtení
Slovanská epopej

Dne 17.2.2011 se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče, zúčastnili v Malé dvoraně Veletržního paláce prohlídky stavu 5 kusů obrazů z cyklu Slovanská epopej, autor Alfons Mucha. Kontroly se účastnili i zástupci Národního památkového ústavu a Galerie hlavního města Prahy. Všech 5 kusů obrazů bylo podrobně  prohlédnuto. Nebylo zjištěno, že by byly závažně poškozeny.

Cyklus obrazů Slovanská epopej sestává z 20 kusů monumentálních pláten a rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. MK 22055/2010 OPP, sp. zn. MK-S 8704/2010 OPP, ze dne 29.9.2010, ve spojení s rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. MK 27003/2010 OPP, sp. zn. MK-S 8704/2010 OPP, ze dne 19.10.2010, které nabylo právní moci dne 8.11.2010, byl prohlášen za kulturní památku, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 104163.
4. března 2011
4. března 2011