Sochařské sympozium: Karel IV. - odkaz v kameni

logo Karel 700

informace z Městské části Praha 12

  • 1 minuta čtení

Souborný projekt „Karel IV. – zrcadlení v současnosti“

Třítýdenní sochařské sympozium v areálu Viničního domku

Na měsíc září připravuje MČ Praha 12 v areálu Viničního domku v Modřanech sochařské sympozium. Tato akce je po výtvarné soutěži žáků základních škol městské části Praha 12 „Když se řekne Otec vlasti...“ a vědomostním kvízu „Odpovídejte s námi“ již třetí aktivitou v pořadí, kterou organizuje MČ Praha 12 v souvislosti s oslavami 700. výročí narození panovníka Karla IV. Další stěžejní částí oslav bude komponovaný program souboru Musica Bohemica „MAIESTAS CAROLINA – Pocta Karlu IV.“, který se uskuteční 6. října v koncertním sále ZUŠ Adolfa Voborského v Modřanech.

V rozmezí tří týdnů od 5. do 25. září 2016 bude v rámci sochařského sympozia „Karel IV. – odkaz v kameni“ v areálu Viničního domku tvořit pět sochařů inspirovaných místem, jeho okolím i energií společného setkání a vtiskne do hořického pískovce svoji představu odkazu Karla IV. Vzniklé plastiky plánuje MČ Praha 12 umístit na veřejných místech naší městské části. Součástí tohoto sympozia budou také dílny pro ZŠ, kde si žáci vyzkouší sochařské techniky. Dílny budou probíhat ve všedních dnech. Sochařské sympozium bude volně přístupné rovněž veřejnosti – návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost sledovat zrod uměleckých děl. Bonusem budou dvě sobotní odpoledne s doprovodným programem nejen pro děti.

Městská část Praha 12 tyto projekty koncipovala tak, aby si všichni občané mohli vybrat to, co je zajímá. Od rodin s dětmi, přes školní mládež k dospělým se zájmem o historii a kulturu, až po seniory. Velký důraz je v projektu rovněž kladen na sdílení veřejného prostoru a podporu komunitního života. MČ Praha 12 je v záležitosti pořádání kulturních akcí k 700. výročí narození Karla IV. v úzkém kontaktu s odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, který je z pověření Rady hlavního města Prahy hlavním garantem a koordinátorem akcí hl. m. Prahy.

Podrobnější informace k jednotlivým akcím naleznete na www.praha12.cz.

Zmiňované akce jsou uskutečňovány za finanční podpory Ministerstva kultury.

22. července 2016
22. července 2016