Tisková konference k oslavám 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016

Škoduv Palác

Tisková konference pořádaná Národní galerií se uskutečnila v pondělí 30. 11. 2015 v Klášteře sv. Anežky České za účasti mnohých kulturních, vědeckých i akademických institucí.

  • 2 minuty čtení
  • 2 fotografie

Ze strany Národní galerie byla představena mezinárodní výstava Císař Karel IV. 1316–2016, jež se uskuteční ve Valdštejnské jízdárně a historických prostorách Univerzity Karlovy v Karolinu. Výstava bude patřit mezi nejvýznamnější výstavní projekty Národní galerie příštího roku a představí v mimořádně vzácném výběru památky kultury a umění doby Karla IV.

Výročí narození Karla IV., zařazené mezi světová výročí UNESCO, připomene ve svém hlavním výstavním projektu roku 2016 také Národní technické muzeum. Od května se představí výstava Vita Caroli, jež pojedná o stavitelství doby gotické.

Prostřednictvím několika výstav přiblíží dobu Karla IV. i Akademie věd ČR. Ve spolupráci se Senátem PČR vznikne panelová výstava Dílo Karla IV. v běhu století.

Univerzita Karlova v Praze, která je mimo jiné spolupořadatelem výstavy Národní galerie, chystá odbornou konferenci, reprezentativní publikace, výstavu Druhý život Karla IV. a ve Velké aule Karolina proběhne slavnostní shromáždění.

S příspěvkem akcí připravovaných hl. m. Prahou vystoupil radní pro oblast kultury, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch, sport a volný čas Jan Wolf. Radní Jan Wolf uvedl, že mezi stěžejní akce pořádané hl. m. Prahou bude patřit vytvoření a otevření Stálé expozice „Karel IV., Praha a Lucemburkové“ v domě U Zlatého prstenu.

Expozice je založena na samotné volbě objektu, který představuje jeden z exponátů, ale i na předpokládaném umístění řady dosud málo vystavovaných artefaktů z éry Karla IV. Cílem je představit osobnost Karla IV. v širokém kontextu, jako vladaře, ale i člověka každodenního životního rytmu. Předpokládá se využití potenciálu muzejních a archivních sbírek a vybraných uměleckých děl, které vzniknou v rámci oslav výročí. Spolupráce je plánována také s nejvýznamnějšími institucemi a organizátory oslav výročí narození Karla IV. Nositelem výstavy je Muzeum hl. m. Prahy.

Radní Jan Wolf dále uvedl, že hl. m. Praha se na oslavách bude podílet zejména prostřednictvím Muzea hlavního města Prahy a Pražské informační služby, která převezme hlavní roli v oblasti propagace oslav. Hlavní město také podpoří nejlepší projekty soukromých a neziskových organizací prostřednictvím grantového programu a programu partnerství. V neposlední řadě se po letech dočká významné obnovy také objekt Kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého Na Karlově. Mezi další akce pořádané hl. m. Prahou a ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy patří zejména stálá expozice Mysterium věže – Karel IV. v Staroměstské mostecké věži, dále hudebně divadelní vystoupení ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka, které připraví mezigenerační koncert pro největšího Čecha Karla IV. a nejmenšího Čecha Hurvínka I. Mezi další připravované hudební projekty bude patřit venkovní koncert FOK na Staroměstském náměstí.  

Fotogalerie

16. prosince 2015
16. prosince 2015