Vyhlášení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a vlastníkům movitých kulturních památek na rok 2016

Škoduv Palác
  • 1 minuta čtení

Usnesením Rady HMP č. 1726 ze dne 21. 7. 2015 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2016.

Granty vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně), na nemovité objekty v památkových zónách v hl. m. Praze a na restaurování movitých kulturních památek.

Nově se poskytují granty vlastníkům památkově význanmných objektů na stavební a restaurátorské práce související s odstraněním grafftiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů.

S vyhlášením grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2016 byly schváleny:

  • Žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 na věci nemovité - elektronický formulář
  • Žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 na movité kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy - elektronický formulář
  • Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahyvlastníkům památkově významných objektů na rok 2016
  • Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 jsou pro věci movité i nemovité společné.

Více informací naleznete na záložce Granty.

grantoví specialisté: Jarmila Střeláková (civilní objekty), Ing. Jitka Kyseláková (církevní objekty, movité kulturní památky)

22. července 2015
22. července 2015