Vyhlášení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a vlastníkům movitých památek na rok 2017

Škoduv Palác
  • 1 minuta čtení

Usnesením Rady HMP č. 1677 ze dne 27. 6. 2016 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017.

Granty vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně), na nemovité objekty v památkových zónách v hl. m. Praze a na restaurování movitých kulturních památek.

Dále se poskytují granty vlastníkům památkově význanmných objektů na stavební a restaurátorské práce související s odstraněním graffiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů.

S vyhlášením grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017 byly schváleny:

  • Žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 na věci nemovité - elektronický formulář
  • Žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 na movité kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy - elektronický formulář
  • Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017
  • Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 je pro věci movité i nemovité společný

Více informací naleznete na záložce Formuláře a zásady pro poskytování grantů.

grantoví specialisté: Jarmila Střeláková (civilní objekty), Ing. Jitka Kyseláková (církevní objekty, movité kulturní památky)

 

 

 

 

29. června 2016
29. června 2016