Výměna oken a balkonových sestav funkcionalistického domu na Vinohradech

Vinohradská 128

č.p. 1783, k.ú. Vinohrady, Vinohradská 128, Praha 3, nemovitá kulturní památka

  • 1 minuta čtení
  • 8 fotografií

Popis objektu:
Funkcionalistický trojdům pochází z let 1926 – 1927. Objekt stojí při uliční čáře ve frontě domů. Na jeho obou krajích je ponechána cézura, která řadovou zástavbu rozvolňuje a trojdům tak vlastně tvoří samostatný blok. Šestipodlažní trojdům byl postavený podle projektu předního moderního architektka E. Linharta. Dům je cenný zejména z hlediska funkčního a dispozičního řešení a také urbanistického, protože zde autor, který vycházel ze zásad funkcionalismu, uplatňuje řešení, které je přechodem od uliční blokové zástavby k zástavbě rozvolněné. Obytný dům je památkově chráněn od vyhlášení státního seznamu nemovitých kulturních památek, kam byl v roce 1968 zapsán jako „příklad progresivní architektury moderního činžovního domu“. Objekt je tedy kulturní památkou a zároveň součástí pohledově exponovaného uličního prostoru městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, s pohledovým uplatněním jak z ulice, tak v rámci polootevřeného vnitrobloku.

Úspěchy z hlediska památkové péče: 
Nedílnou součástí předmětu památkové péče je také exteriér domu, včetně řemeslných a uměleckoprůmyslových prvků, mezi něž rovněž patří výplňové prvky. V daném případě se jedná o okna a balkonové sestavy. Tyto prvky spoluvytvářejí historickou atmosféru objektu, mají hodnotu historického dokumentu, dokládají technickou úroveň řemesel své doby a je proto třeba je v maximální míře zachovat. Jejich zachováním lze přispět k uchování památkové a vypovídací hodnoty objektu jako celku. Pouze v případech, kdy vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu těchto prvků není reálná jejich účelná a funkční repase, je možná jejich výměna. To byl i tento případ, kdy po projednání a následném vydání rozhodnutí MHMP OPP bylo přistoupeno k výměně stávajících nevyhovujících dřevěných špaletových oken a balkonových sestav za jejich repliky, tj. za nová dřevěná špaletová okna a balkonové sestavy s vnějším křídlem zaskleným izolačním dvojsklem s distančním rámečkem v barvě okna. Stávající jednoduchá okna byla rovněž vyměněna, a to za okna opět jednoduchá zasklená izolačním dvojsklem s distančním rámečkem v barvě okna. Nové prvky jsou z borového lepeného masivu v barevnosti prokázané základním sondážním průzkumem,  tj. RAL 1013 slonová kost. Součástí prací byla i repase vrchního kování a náhrada chybějícího kování kopiemi kování původního. Byly osazeny i nové vnitřní parapety v barevnosti dle barvy okna a nové venkovní parapety v barevnosti dle stávajících. Provedené udržovací práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu domu a napomohly k estetickému zhodnocení daného objektu a i dotčeného uličního interiéru.

7. července 2015
7. července 2015