Výměna oken domu v Jaromírově ulici

č. p. 514, k. ú. Nusle, Jaromírova 3, Praha 2

  • 1 minuta čtení
  • 7 fotografií
Jaromírova 3

Popis objektu:
Předmětný dům s historizující neobarokní fasádou pochází z doby kolem roku 1910. Objekt stojí při uliční čáře ve frontě domů. Dům je součástí pohledově exponovaného uličního prostoru městské památkové zóny Nusle, s pohledovým uplatněním z ulice. Památková hodnota objektu spočívá v začlenění do urbanistické struktury, hmotové a prostorové skladby i architektonického řešení uzavřené blokové zástavby. Dům je součástí uličního celku podobně řešených objektů v rámci pohledově i komunikačně exponované Jaromírovy ulice.

Úspěchy z hlediska památkové péče: 
Nedílnou součástí předmětu památkové péče je také exteriér domu, včetně řemeslných a uměleckoprůmyslových prvků, mezi něž rovněž patří výplňové prvky. V daném případě se jedná o okna. Tyto prvky mají hodnotu historického dokumentu a dokládají technickou úroveň řemesel své doby a proto je třeba je v maximální míře zachovat. Jejich zachováním lze přispět k uchování památkové a vypovídací hodnoty objektu jako celku. Okna pocházejí z doby výstavby objektu, jsou dřevěná špaletová, na uliční fasádě tříkřídlá se třemi nadsvětlíky, profilovanými poutci a sloupky, dále dvoukřídlá s nadsvětlíkem s profilovaným poutcem a klapačkou. Na dvorní fasádě jsou okna dvoukřídlá s nadsvětlíkem, křídla a nadsvětlík jsou dělena příčlí. Prioritou památkové péče je zachování původních oken včetně kování, neboť tvoří jeden stylový celek s fasádami a veřejným interiérem. Z památkového hlediska bylo nejvhodnější provést odbornou repasi stávajících oken, avšak většina oken předmětného objektu byla v dožilém stavu a jejich repase by byla neúčelná. Proto MHMP OPP akceptoval jejich celoplošnou výměnu za nová okna, která jsou kopiemi oken původních, včetně barevnosti provedené na základě sondážního průzkumu. Díky tomu nedošlo ke snížení vypovídací hodnoty domu a tím i hodnoty památkové zóny a provedené udržovací práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu domu a napomohly k estetickému zhodnocení daného objektu a i dotčeného uličního interiéru.

 

Fotogalerie

14. září 2015
14. září 2015