Výstava - Osudy Židů od vzniku Československa až po dnešek

  • 1 minuta čtení
x2018_11_21

Audiovizuální výstava velkoplošných foto panelů představí fenomén Židů za 100 let se uskuteční v prosinci ve Slovenském institutu v Praze. Bude doplněna komentovanými prohlídkami pro veřejnost, s pokračováním pro školy a Česká centra. Kulturní audiovizuální vzdělávací projekt se skládá z několika částí: 14-minutový film Osudy Židů od vzniku Československa až po dnešek v režii Matěje Mináče. Film emocionálně ve zkratce představí příběhy některých židovských osobností, které se podílely na budování nového státu, a zdokumentuje neočekávaný dějinný zvrat - nástup nacismu, ohrožení demokratických principů republiky, německou okupaci republiky, která vyústila do tragických událostí – holokaust. Film bude v mnohém objevný, protože se diváci dozvědí zcela nová fakta a příběhy. Audiovizuální výstava, která bude obsahovat 35 velkoformátových foto panelů realizovaných pro projekt, zachycuje konkrétní židovské osobnosti z oblasti vědy, kultury, podnikatelského prostředí, odboje v kontextu jejich přínosu pro Československo.

Výstava je podpořena grantem hl. m. Prahy.

21. listopadu 2018
21. listopadu 2018