Výstava Velká Praha - 100 let od sloučení s předměstími

  • 1 minuta čtení
x2022_03_30

V letošním roce si připomínáme významné výročí 100 let od zásadního rozšíření hlavního města. Při této příležitosti připravil Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy výstavu Velká Praha - 100 let od sloučení s předměstími. Konkrétně 1. ledna 1922 totiž vstoupily v účinnost celkem tři zákony z roku 1920, kterými byla Praha spojena s 37 blízkými i vzdálenějšími předměstími do jednoho územního a správního celku, Hlavního města Prahy. Na osmi oboustranných výstavních panelech bude nyní z různých úhlů pohledu představen rozvoj Prahy v období mezi dvěma světovými válkami.

Slavnostní zahájení venkovní výstavy na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice se uskuteční v pátek 1. dubna 2022 od 13:00 hodin. Volně přístupná potom výstava bude až do 30. dubna 2022.

 

30. dubna 2022
18. dubna 2024