Záchranný archeologický výzkum v Libni

  • 1 minuta čtení
  • 3 fotografie
archeologický výzkum v Libni

V jarních měsících tohoto roku proběhl záchranný archeologický výzkum v Libni v dosud nezastavěném prostoru mezi ulicí Voctářova a Libeňským mostem. Záměrem bylo zachránit archeologické situace, které by byly zničeny v souvislosti s budováním nové administrativní budovy. Letošní sezóna navázala na výzkumy sousedních ploch v letech 2011 a 2012.

V severní části plochy byl odkryt téměř kompletní půdorys (ve tvaru L) kamenné budovy statku, který zaniká někdy na přelomu 19. a 20. století. Usedlost se nacházela při pobřežní cestě, která kopírovala východní rameno řečiště Vltavy, které se v té době nacházelo v těsném sousedství pozemku.

V 70. letech 19. století vzniká na pozemcích rozsáhlý továrenský komplex strojní přádelny, tkalcovny a barvírny Bratři Perutzové. Firma Bratři Perutzové měla několik továren na území Rakouska-Uherska. Součástí areálu se na nějaký čas stala také severnější zemědělská usedlost. V jejím těsném sousedství pak vzniká vila čp. 51 (administrativní centrum továrny). Ve 2. polovině 20. let 20. století musela původní rozsáhlá továrenská hala ustoupit výstavbě nového betonového mostu spojující Libeň s Holešovicemi. Stavební relikty těchtoprůmyslových staveb byly v průběhu archeologického výzkumu odkryty.

Archeologický výzkum přinesl poměrně zajímavý soubor nálezů, který ilustruje každodennost života této pražské čtvrti v 18. a 19. století. Pozornost jistě zaujmou kolekce skleněných lahví a lahviček, porcelánových lékárenských dóz nebo kameninových lahví na minerální vodu.

Více informací k výzkumu naleznete na webu Archaia Praha.

 

Fotogalerie

20. září 2016
20. září 2016