Nařízení hlavního města Prahy č. 12/2024

Popis Nařízení hlavního města Prahy o požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
Číslo 12/2024
Datum vydání 24.06.2024
Datum účinnosti 01.07.2024
Plné znění