Žádosti o využití prostředků elektronické prezentace

Hl. m. Praha podporuje prostřednictvím prostředků elektronické prezentace akce primárně nekomerčního charakteru, pořádané na území hl. m. Prahy, a to za účelem jejich propagace.

Upoutávky jsou úspěšným žadatelům umisťovány na prostředcích elektronické prezentace bezplatně.


1. Obrazovky

Hl. m. Praha poskytuje možnost elektronické prezentace na obrazovkách v budovách Magistrátu hl. m. Prahy.

Umístění obrazovek Počet obrazovek
Škodův palác v Jungmannově ulici 7


Upoutávka úspěšných žadatelů je vysílána zpravidla od data dodání podkladů, až do jejího skončení. Celková délka vysílání upoutávky nepřesáhne 3 měsíce. Upoutávky jsou zobrazovány na obrazovkách ve smyčkách, kdy doba zobrazení jedné upoutávky činí:

a) u statického obrazu (dále jen „slide“) 25 vteřin,
b) u videa* 25 – 40 vteřin.
* Video neobsahuje zvukovou stopu.

Změny v časovém úseku zobrazení upoutávek jsou z důvodu nastavení systému nepřípustné.

Má-li žadatel zájem o prodloužení doby vysílání upoutávky nad rámec stanovený v žádosti, je nutné zaslat novou žádost s uvedením nového termínu zobrazení, včetně zaslání nového slide/videa.

Podklady:

a) statický obraz – slide ve velikosti 1600 x 1100 px (šířka x výška) formátu PDF,
b) video – bez zvukové stopy, ve velikosti 1600 x 1100 px, formát AVI o velikosti nejvýše 50 MB.


2. Portál hl. m. Prahy

Hl. m. Praha poskytuje možnost elektronické prezentace na portálu hl. m. Prahy dostupného na URL adrese www.praha.eu. Prezentace je umisťována do záložky „Co dělat v Praze“, a to do následujících oblastí:

a) kultura,
b) sport,
c) volný čas.

 

Prezentace akcí podporovaných hl. m. Prahou se umisťují též do záložky „O městě“ a dále „Magistrát HMP“, konkrétně do sekce „Aktuality z Prahy“.


Podklady:

a) Informativní text o akci  (text může být redakčně zkrácen či upraven)

b) Ilustrační fotografie k textu - není podmínkou (je vhodné zaslat více fotografií, ze kterých je následně vybíráno pro potřeby fotogalerie)

c) Grafický vizuál (plakát, pozvánka)

Pokud materiály obsahují logo hl. m. Prahy, musí být použité v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu hl. m. Prahy.

Manuál je dostupný na URL adrese: Grafický manuál

Logo hl. m. Prahy zasílá v křivkách příslušný odbor na vyžádání.

Konečný grafický vizuál podléhá kontrole ze strany příslušného odboru, zejména s ohledem na správné použití loga hl. m. Prahy.
 

Žádosti:

Žádosti zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu Jiri.Kunes@praha.eu.
Příslušným odborem je Odbor médií a marketingu Magistrátu hl. m. Prahy.

Žádosti jsou hodnoceny individuálně příslušným odborem s přihlédnutím k aktuální kapacitě prostředků elektronické prezentace tak, aby byla zajištěna co nejlepší vizibilita zveřejňovaných upoutávek a stabilita systému.

Je-li omezená kapacita prostředků elektronické prezentace, jsou upřednostňování žadatelé dle níže uvedeného klíče. Výše uvedený žadatel má vždy přednost před níže uvedeným.

Žadatel, který uzavřel s hl. m. Prahou smluvní vztah zakládající nárok na prezentaci;

  1. příspěvkové organizace státu a hl. m. Prahy;
  2. žadatel, jehož akce obdržela ze strany hl. m. Prahy grant;
  3. žadatel, jehož akce obdržela ze strany hl. m. Prahy partnerství;
  4. žadatel, jehož akce obdržela ze strany hl. m. Prahy záštitu.

Na poskytnutí prostředků elektronické prezentace nemá žadatel právní nárok, a to ani po splnění výše uvedených podmínek. Hl. m. Praha si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv žádost.