Pražské kontaktní centrum

Pražské kontaktní centrum (označované také jako informační linka MHMP) má občanům usnadnit komunikaci s Magistrátem hl. m. Prahy, městskými částmi a organizacemi.
Hlavním důvodem vzniku PKC je poskytnout občanům a návštěvníkům Prahy centrální bod, kam se mohou obracet v případě žádostí o informace nebo v případě, že řeší rozličné životní situace a potřebují kooperaci s jednotlivými městskými institucemi.


Jaké služby PKC poskytuje?

  1. Kontaktní a adresné informace o MHMP, městských částech a organizacích
  2. Poskytování informací o kompetencích jednotlivých organizací a jejich odborů
  3. Pomoc při řešení různých životních situací
  4. Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích konaných na území hl. m. Prahy

Kontaktní informace

V současné době můžete pro komunikaci s operátory PKC využít telefon, e-mail nebo chat.

  • Telefonní číslo: 800 100 000
  • E-mail: info@praha.eu
  • Chat s operátorem PKC

Provozní doba

Od 1. září 2020
Pondělí 8:00 – 18:00 hod.
Úterý 8:00 – 15:00 hod.
Středa 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 15:00 hod.
Pátek 8:00 – 11:00 hod.