Úřad primátora

Primátor hlavního města Prahy je nejvyšším činitelem v zastupitelstvu hlavního města a zároveň nejvyšším hejtmanem kraje. Jeho postavení, pravomoci, ale třeba i odměňování jsou nejnověji upraveny zákonem č.131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000.

Rozcestník