Primátor doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.


Primátor hlavního města Prahy zastupuje Hlavní město Prahu navenek. Je z výkonu své funkce odpovědný Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Jeho postavení, pravomoci, povinnosti, odpovědnost i odměňování jsou upraveny Zákonem o hlavním městě Praze.

Rozcestník