Grafický manuál

Grafický manuál

Manuál jednotného vizuálního stylu hl. m. Prahy (interaktivní aplikace brandcloud)


Nejčastější chyby při používání značky hl. m. Prahy (dále jen „Logo“)

Ochranná zóna

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky. Ochranná zóna zároveň určuje minimální velikost od kraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je Logo aplikována. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost Loga.

Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá výšce kuželky písmene „P“. Velikost ochranné zóny je 1x.

Ochranná zóna

 

Průhlednost dělícího pruhu

Logo má čtvercový formát, uprostřed podélně dělený na dvě poloviny. Prostřední dělící pruh je průhledný, vždy v barvě podkladu.

Průhlednost dělícího pruhu

 

Rozměrová řada

Rozměrová řada Loga představuje Logo ve velikostech, které se doporučují přednostně používat pro jeho aplikaci. Rozměrová řada vychází ze základní velikosti Loga (100 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4.

Minimální velikost (40 %) určuje mezní velikost Loga zaručující jeho bezchybnou reprodukci v rozlišení, kterou jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny. Používat Logo v menších velikostech je nevhodné, jelikož může být zhoršena její čitelnost.

Rozměrová řada