Základní informace

191212_pct_podzim_tiff_00046

Praha je hlavním městem České republiky a centrem politiky, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury a ekonomiky země. Je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu.

V čele hlavního města stojí volený primátor. Základním orgánem správy města je Zastupitelstvo hlavního města Prahy, které má 65 členů, z nich 11 tvoří Radu hlavního města Prahy. Volební období je čtyřleté. Výkonným úřadem je Magistrát hlavního města Prahy se specializovanými odbory a útvary.

Základní informace o Praze
Rozloha: 496 km²
Počet obyvatel: 1 370 000
Zeměpisná poloha: (střed města) 50° 05' 19" severní šířky a 14° 25' 17" východní délky
Prahou prochází tzv. pražský poledník vyznačený na dlažbě Staroměstského náměstí poblíž Husova pomníku (14° 25' 17" východní délky)
Čas středoevropský (GMT + 1), letní čas – středoevropský + 1 (GMT + 2)
Nadmořská výška: průměrná 235 m n. m.
nejvyšší 399 m n. m. Teleček, Praha 5, katastrální území Sobín, lokalita Za hospodou (za Zličínem směr Chrášťany)
nejnižší 177 m n. m. Sedlec u Vltavy
Bílá hora 381, Děvín 310 m n. m., Petřín 318 m n. m., Vítkov 270 m n. m., Vyšehrad 231 m n. m.
Podnebí: mírné, přechodné mezi oceánským a kontinentálním s typickým střídáním 4 ročních období, průměrná roční teplota 11°C 
Hlavní řeka: Vltava protéká Prahou v délce 31 km, v nejširším místě má 330 m, řeka má 9 ostrovů
Mosty přes Vltavu: po proudu řeky – Zbraslavský, Závodu míru, Branický, Barrandovský, Železniční, Palackého, Jiráskův, Legií, Karlův, Mánesův, Čechův, Štefánikův, Hlávkův, Štvanická lávka, Negrelliho viadukt, Libeňský, Holešovický železniční, Barikádníků, Trojský
Elektrické napětí: 230 V
Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město včetně Josefova, Nové Město a Vyšehrad
Počet věží: udává se cca 500
Parky a zahrady: 870 ha
Založení města: v 9. st. (založení Pražského hradu)
Historické jádro města je Pražskou památkovou rezervací o rozloze 866 ha.
Patří sem Vyšehrad, Pražský hrad, Staré Město včetně Josefova, Malá Strana, Hradčany a Nové Město. Od prosinci 1992 je historické jádro Prahy zapsáno do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.
Administrativní dělení: od 1. 7. 2001: 22 správních obvodů, 57 městských částí

 

 

31. ledna 2024
19. února 2024