Metodika spoluúčasti investorů

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 33/8 ze dne 27.01.2022 schválilo Metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji hl. m. Prahy.

Metodika slouží jako podklad pro přístup hl. m. Prahy k dohodám v území a změnám ÚP a pro názor Výboru územního rozvoje, Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Účelem Metodiky je stanovení doporučené spoluúčasti investorů na zvýšených nákladech obce na veřejné infrastruktuře a řešení jejích deficitů, a to při změně územního plánu, a součinnost obce s investorem.

To vše za transparentních a předem stanovených podmínek, v budoucnu na platformě plánovacích smluv. Poskytnutí plnění investorem na základě Metodiky je dobrovolné a uskutečňuje se v rámci jeho soukromoprávního závazkového vztahu s hl. m. Prahou nebo městskou částí.

Kontakt:

e-mail: metodika@praha.eu

Metodika ke stažení
materiál Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy
příloha č. 1 Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy
příloha č. 2 Prezentace principů
příloha č. 3 Návrh vzorové smlouvy
příloha č. 4 Stanovení kódů stabilizovaných ploch
příloha č. 5 Upřesňující parametry
příloha č. 6 Odůvodnění a kontext Metodiky
příloha č. 7 Příklady výpočtů dle Metodiky
příloha č. 8 Předpokládaný postup výpočtu pro eventuální změny nového územního plánu
příloha č. 9 Doporučený přístup k záměrům nevyžadujícím změnu územního plánu
příloha č. 10 Právní posudek Havel & Partners
příloha č. 11 Právní posudek Frank Bold Advokáti
příloha č. 12 Právní posudek Pavel Uhl
příloha č. 13 Rozbor problematiky daní, veř. zakázek
příloha č. 14 Analýza memorand a smluv MČ

 

Další příohy
Přílohy č. 15 - 28

 

Aktuálně platné tarify
Rok 2021 2022 2023 2024
Tarif T1 700 Kč/m2 727 Kč/m2 836 Kč/m2 926 Kč/m2
Tarif T2 2300 Kč/m2 2387 Kč/m2 2748 Kč/m2 3042 Kč/m2

 

Vzorová smlouva ke stažení 5.0
Editovatelná verze ve Wordu Vzorová smlouva (DOC)

 

Uzavřené smlouvy HMP dle Metodiky
Změna ÚP Lokalita Investor Příslušná usnesení ZHMP
Z 2797 Interlov PASSERINVEST GROUP, a.s. Usnesení ZHMP 38/29 ze dne 16.06.2022
Z 3126 Rohan City Sekyra Group, a.s. Usnesení ZHMP 39/49 ze dne 08.09.2022
Z 3344 U Staré cihelny Vackov, a.s Usnesení ZHMP 06/25 ze dne 14.09.2023
Z 3204 AVIA Lemant LEMANT Finance s.r.o. a CREDITAS Real Estate a.s. Usnesení ZHMP 14/11 ze dne 23.05.2024


Aktuálně projednávaná aktualizace Metodiky

Na základě průběžného vyhodnocování fungování této Metodiky došlo ke zpracování hrubopisu aktualizace, který byl prezentován na semináři v květnu 2023. Aktuálně dochází k analýze zaslaných připomínek a prověřování nového legislativního rámce v souvislosti s přijetím Nového stavebního zákona.

Metodika ke stažení
materiál Metodika – návrh aktualizace k projednání
příloha č. 1 Vzorová smlouva A
příloha č. 2 Vzorová smlouva B
příloha č. 3 Vzorová smlouva C
příloha č. 4 Doplněk ke smlouvám
27. února 2024
12. června 2024