Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Číslo 6/2019
Sbírka 4
Datum vydání 26.04.2019
Datum účinnosti 26.04.2019