Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 62826
Granty hl. m. Prahy v oblasti volného času dětí a mládeže

26.3.2010 — Rada hl. m. Prahy v půlce března projednala a schválila poskytnutí finančních prostředků na granty v oblasti volného času dětí a mládeže nepřesahující 2 mil. korun. Celkem radní schválili na volnočasové aktivity dětí a mládeže příspěvek ve výši 8 633 000 Kč pro nestátní neziskové organizace a 12 325 000 Kč jako zvýšení neinvestičního příspěvku na projekty pražských domů dětí a mládeže. Projekty nad 2 miliony schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy. To dnes souhlasilo s celkovou dotací 6 014 000 korun pro žadatele, u nichž částka pro jeden subjekt přesahuje 2 mil. korun. Zastupitelé zároveň potvrdili i navrženou dotaci 220 tisíc pro Městskou část Praha 13 na akce její příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Stodůlky. Na Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže půjde tedy letos už celkem 27 192 000 Kč.

Akademie 2009 – představení pražských Domů dětí a mládeže

17.12.2009 — V prostorách Městská knihovny v Praze na Mariánském náměstí se včera odpoledne uskutečnila již 11. Akademie pražských Domů dětí a mládeže. Garanty letošního ročníku byly Domy dětí a mládeže městských částí Prahy 7 a Prahy 10 a za hlavní město se akce zúčastnila náměstkyně primátora pro oblast školství Marie Kousalíková.

Granty hl. m. Prahy v oblasti volného času dětí a mládeže

26.3.2010 — Rada hl. m. Prahy v půlce března projednala a schválila poskytnutí finančních prostředků na granty v oblasti volného času dětí a mládeže nepřesahující 2 mil. korun. Celkem radní schválili na volnočasové aktivity dětí a mládeže příspěvek ve výši 8 633 000 Kč pro nestátní neziskové organizace a 12 325 000 Kč jako zvýšení neinvestičního příspěvku na projekty pražských domů dětí a mládeže. Projekty nad 2 miliony schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy. To dnes souhlasilo s celkovou dotací 6 014 000 korun pro žadatele, u nichž částka pro jeden subjekt přesahuje 2 mil. korun. Zastupitelé zároveň potvrdili i navrženou dotaci 220 tisíc pro Městskou část Praha 13 na akce její příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Stodůlky. Na Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže půjde tedy letos už celkem 27 192 000 Kč.

Vyhlášení Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2011

13.7.2010 — Městská rada schválila návrh vyhlášení osmnáctého ročníku „Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hlavního města Prahy“ (dále jen „Celoměstské programy“). Ten je vždy předkládán na základě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje v oblasti volného času dětí a mládeže v hl. m. Praze a v souladu se Základní metodikou pro evidenci grantů.

Netradiční dárek pro děti navštěvující pražské domy dětí a mládeže

8.12.2009 — Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast školství Marie Kousalíková včera uspořádala přátelské setkání s řediteli domů dětí a mládeže zřizovaných hlavním městem. Jejich prostřednictvím předala dětem, které tyto domy navštěvují, netradiční dárek v podobě rodinné vstupenky do Muzea Karlova mostu na vánoční výstavu betlémů. Tato akce, která přibližuje vánoční tradice, je další v pestrém výčtu společných aktivit pražských domů dětí a mládeže. Zajištění letošního prvního ročníku se zhostil Dům dětí a mládeže Praha 3.

Vyhlášení Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2011

13.7.2010 — Městská rada schválila návrh vyhlášení osmnáctého ročníku „Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hlavního města Prahy“ (dále jen „Celoměstské programy“). Ten je vždy předkládán na základě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje v oblasti volného času dětí a mládeže v hl. m. Praze a v souladu se Základní metodikou pro evidenci grantů.

Rada rozdělila granty v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2013

11.6.2013 — Městská rada dnes rozdělila 12 681 200 korun mezi žadatele o granty vázané na aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže. O rozdělení 11 234 100 korun na granty přesahující v jednotlivých případech sumu 200 tisíc korun rozhodne následující zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Finanční podpora pro oblast volného času dětí a mládeže

16.6.2009 — Městská rada dnes schválila poskytnutí finančních prostředků dvěma subjektům, zabývajícím se organizací volnočasových aktivit pro děti. Domy dětí a mládeže na Praze 3 a 5 získají od města dotace v celkové výši 100 000 korun

Praha podpoří programy využití volného času dětí a mládeže i příští rok

17.8.2011 — Vyhlášení Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2012 schválila včera městská rada. Jak zdůraznil předkladatel návrhu, náměstek primátora Ivan Kabický, předchozí ročníky ukázaly efektivnost přidělování finančních prostředků do této oblasti grantovým systémem, a proto v něm Praha bude pokračovat.

Od 31. 8. je možné podávat přihlášky do Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2010

21.7.2009 — Na dnešním zasedání městské rady bylo rozhodnuto o vyhlášení již šestnáctého ročníku Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hlavního města Prahy na rok 2010. Rada schválila také kompletní pravidla grantového řízení. Źádosti o grant je možné podávat do 21. října 2009.

Praha rozdělovala granty pro oblast volného času dětí a mládeže

19.4.2011 — Městská rada dnes schválila udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2011. U grantů, u nichž částka jednomu žadateli nepřesahuje 2 mil. Kč, má jejich udělení v kompetenci městská rada. Ta na ně dnes rozdělila 7 587 000 Kč. Dalších 5 559 000 Kč chce rada v této grantové oblasti na návrh odborných komisí letos rozdělit mezi žadatele, u nichž částka dva miliony korun přesahuje. Návrh na tyto granty proto předloží ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy.