Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 31526
Odpady pro občany - Systém sběru KO v Praze

12.1.2024 — Od roku 1998 probíhá na území hl. m. Prahy projekt hospodaření s odpady, jde o celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu.

Sběr nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy

24.3.2016 — DOPLNIT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rozhovor s radním hl. m. Prahy Petrem Štěpánkem, uveřejněný dne 27.2. 2007 v deníku 24 hodin

27.2.2007 — I v letošním roce zajistilo hl. m. Praha pro občany svoz nebezpečných odpadů. Jak se občané dozvědí kdy a kde pro ně bude nejvýhodnější nebezpečný odpad odevzdat?

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na území hl. m. Prahy v roce 2012

29.8.2012 — Pražský magistrát od 1. 7. 2012 uvedl do provozu službu sběru, svozu, a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK). Provozovatelem se na základě výsledků výběrového řízení stala společnost Pražské služby, a.s., která pro část území využívá subdodavatele služby, mezi které patří společnosti AVE CZ, Ipodec – čisté město, Komwag a MIKAPA plus.

Souhrnné informace o produkci a nakládání s odpady v hl.m. Praze

6.3.2023 — Základní údaje a ukazatele k produkci odpadů a nakládání s odpady v Praze, odkazy na zdroje podrobných informací (ročenky Praha ŽP, dokument Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy v letech aj.).

Tisíc velkoobjemových kontejnerů pro Pražany

30.6.2021 — Celkem jeden tisíc velkoobjemových kontejnerů je připraveno pro Pražany v rámci zajištění služby sběru objemného odpadu, jejichž počet je rozdělen na jednotlivé městské části. O umístění a datu přistavení těchto kontejnerů se občané mohou informovat od konce ledna na Call centru Pražských služeb, nebo na úřadu příslušné městské části. Harmonogramy svozu budou ve většině případů zveřejněny na internetových stránkách dané městské části.

SYSTÉM SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V PRAZE

28.7.2006 — V roce 1996 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy „Projekt hospodaření s odpady“. Realizace tohoto projektu probíhá od roku 1998, jde o celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

29.4.2016 — Mobilní (zastávkový) sběr – každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také o víkendech.

Souhrnné informace o produkci a nakládání s odpady v hl.m. Praze

22.4.2024 — Základní údaje a ukazatele k produkci odpadů a nakládání s odpady v Praze, odkazy na zdroje podrobných informací (ročenky Praha ŽP, dokument Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy v letech aj.).

Stabilní shromažďovací místa nebezpečných odpadů

29.4.2016 — Stabilní shromažďovací místa – Shromažďovací místa nebezpečných odpadů jsou umístěna v rámci všech sběrných dvorů hl. m. Prahy, několik shromažďovacích míst je umístěno samostatně. Na shromažďovacích místech mohou občané odevzdat všechny níže uvedené odpady.

Změna v městské vyhlášce o odpadech

15.8.2006 — Připravená novela vyhlášky hl. m. Prahy o odpadech bude obsahovat přesné označení druhů stavebních materiálů, které mohou občané odkládat bezplatně jako odpad do sběrných dvorů. S návrhem změny dnes souhlasila rada a vyhláška bude ke schválení předložena zastupitelstvu v září.